Boka tid
Boka tid Login För företag
Britt-Marie Karlsson är överläkare på Akademiska sjukhuset Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

IRE lovande behandling mot bukspottkörtelcancer

Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första sjukhus i norra Europa införde Akademiska hösten 2011 därför en ny behandling med elektriska strömstötar, IRE. Hittills har ett sextiotal patienter fått strömbehandling och efter positivt resultat har studien nu utvidgats med patienter som redan genomgått behandling med cytostatika.

Specialistläkare inom cancer

På Medicheck kan du träffa specialister inom cancer direkt, utan krav på remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Se tillgängliga specialister

Bukspottkörtelcancer är en aggressiv och svårbehandlad tumörform som oftast drabbar personer över 65 år. Endast cirka 20 % kan genomgå radikal kirurgi, vilket är den enda behandlingen som leder till långtidsöverlevnad. Ofta går bukspottskörtelcancern inte att operera bort eftersom tumörerna ligger för nära eller växer in i blodkärl, eller för att tumören har spridit sig. Men IRE, som står för Irreversible Elektroporation, ska döda tumörvävnad lokalt utan att skada intilliggande stödjevävnad i kärl och gallgångar.

Metoden skapar en drastisk miljöförändring som gör att tumörcellerna dör.

Metoden innebär att nålstunna elektroder placeras i och runt tumören. Därefter kopplas elektrisk ström mellan nålarna. Operatören guidas av ultraljud för att hamna rätt. Det elektriska fält som uppstår orsakar små hål på cellmembranet och den drastiska miljöförändringen gör att tumörcellerna dör. Behandlingsmetoden har tidigare använts som behandling av tumörer i lungor, njure och lever, till exempel på levermetastaser vid tarmcancer, utan allvarliga komplikationer.

Behandlingsmetoden kan förlänga livet  på många med bukspottkörtelcancer

Enligt Britt-Marie Karlson, överläkare i kirurgi på Akademiska sjukhuset är resultaten från studien som inleddes 2011 positiva.

– Vår bedömning efter sex år är att IRE-behandling förefaller göra nytta och förlänga livet för många patienter med bukspottkörtelcancer. Patienterna återkommer på regelbundna kontroller med ultraljud och datortomografi vilket ger oss möjlighet att utvärdera om tumören har kommit tillbaka och vilka symtom patienten har. Flera patienter har fått symtomlindring och till exempel kunnat dra ned eller sluta med starka värktabletter och därmed fått ökad livskvalitet, berättar Britt-Marie.

Vår bedömning efter sex år är att IRE-behandling förefaller göra nytta och förlänga livet för många patienter med bukspottkörtelcancer.

IRE sätts in som komplement efter cellgifter

I den senaste studien kring IRE som startade hösten 2013 och som avlutades i slutet av förra året, testade man att sätta in IRE-behandlingen tidigare, innan cytostatika-behandling. Detta med målet att minska risken för spridning och återfall. Viktiga kriterier var att tumören inte hade spridits till levern som är det vanligaste skälet till att en patient inte kan genomgå kirurgisk operation. Britt-Marie Karlsson konstaterar dock att utfallet inte riktigt blev så gynnsamt som man hoppats, och att IRE-behandlingen satts in för tidigt.

– Vi går nu vidare med IRE som komplement efter två till tre månaders behandling med cytostatika. Målgruppen är patienter med lokalt avancerad cancer utan tecken på spridd sjukdom. Vi har nyligen fått godkänt från etiknämnden och räknar med att inkludera 25 patienter, berättar hon.

Specialistläkare inom cancer

På Medicheck kan du träffa specialister inom cancer direkt, utan krav på remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Se tillgängliga specialister

Hoppfull utveckling för röntgen och tidigare upptäckt av cancer

I december 2013 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Anticancer Research som handlade om just säkerhet och effekt av ultraljudsguidad IRE-behandling. Enligt artikeln bör behandlingen ses som säker med begränsade komplikationer. Britt-Marie Karlson betonar dock att det finns viss risk för blödningar och läckage, bland annat från gallgångarna. Därför, menar hon, är det oerhört viktigt att behandlingen ges vid större kirurgkliniker med rätt kompetens.

Vi kan numera upptäcka förstadier till bukspottkörtelcancer och symtomfria cancertumörer betydligt tidigare.

– Eftersom radikal kirurgi fortfarande ger längst överlevnad på sikt och är vår möjlighet till botande behandling, är utvecklingen inom röntgenområdet hoppfull, inte minst inom datortomografi. Vi kan numera upptäcka förstadier till bukspottkörtelcancer och symtomfria cancertumörer betydligt tidigare, framförallt som bifynd i samband med bilolyckor eller röntgen av tjocktarmen på patienter som har problem med tömningen. Tidig upptäckt ökar möjligheterna att operera och i bästa fall bota sjukdomen, avrundar hon.

Läs mer på Hjärta för Vården

Cancer i bukspottskörteln måste upptäckas tidigare
Skräddarsydda behandlingar mot bröstcancer
Snabbutredning vid misstänkt cancer
Hjältar ökar trygghet för barn med cancer
Snabbare hjälp vid hudcancer förbättrar prognosen vid malignt melanom
Kampen mot prostatacancer fortsätter

Kommentarer inaktiverade.

Vi samarbetar med