Boka tid
Boka tid Login För företag
Niklas Nyström, överläkare och ansvarig för barngastroenterologi Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Bättre vård för barn med magsjukdomar

Barn med medfödda och svårbehandlade sjukdomar i mage-tarm ska nu få bättre vård på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Genom att specialister samarbetar och att bland annat använda sig av videomöten ska alla barn med magsjukdomar kunna erbjudas lika god vård och uppföljningar.

– Ja, målsättningen är att vi ska kunna erbjuda barn och ungdomar en bra och effektiv vård oavsett var man bor. Tillsammans med regionens barnkliniker har vi utvecklat telemedicinska lösningar som möjliggör effektiv distanssjukvård. Till exempel gör vi upprepade uppföljningar med hemsjukhusen i form av videomöten, berättar Niklas Nyström, överläkare och ansvarig för barngastroenterologi.

Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda barn och ungdomar en bra och effektiv vård oavsett var man bor.

På Barngastrocentrum behandlas barn och ungdomar med många olika, ofta medfödda och komplexa sjukdomar i mage-tarm. Många av diagnoserna är ovanliga. Prioriterade områden är barn med tarmsvikt på grund av kort tarm eller svår motilitetsrubbning (mindre rörlighet) samt medfödda missbildningar som esofagusatresi, diafragmabråck, analatresi och Hirschsprungs sjukdom då barnen i regel genomgått kirurgi inom de första levnadsmånaderna.

Specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar

Nu kan du som har problem med magen få hjälp av specialister på Medicheck. Mötet sker via videosamtal. Det kostar inget att logga in. Du betalar först vid eventuell bokning.

Hitta din specialist här

Barnens magsjukdomar är ofta komplexa

I efterförloppet kan barnen få problem som trängsel i matstrupen, sura uppstötningar, kronisk hosta, återkommande luftvägsinfektioner och lunginflammationer. Även dålig tillväxt, förstoppning och i bland avföringsläckage beroende på typ av missbildning.

Eftersom sjukdomarna ofta är komplexa behöver barnen träffa flera olika specialister. I arbetslaget ingår barnkirurger, barnläkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar och lungsjukdomar, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, barndietister, kuratorer och apotekare med flera. Teamet arbetar tematiskt med patienten i centrum enligt principerna för värdebaserad vård.

– Vårt expertteam fyller en viktig funktion som konsulter eftersom många av diagnoserna är ovanliga. Samtidigt är det nödvändigt att vården har sin bas i den lokala barnsjukvården, understryker Helene Engstrand Lilja, överläkare och ansvarig för barngastrokirurgin.

Videomöten förbättrar kommunikationen

Helene Engstrand Lilja upplever att samarbetet med patienternas hemkliniker har blivit effektivare och tätare:

– Genom den ökade användningen av videomöten har även kommunikationen förbättrats. Vårdnadshavare och patienter, all inblandad vårdpersonal, både på Akademiska och hemsjukhuset, får samma information samtidigt och beslut fattas gemensamt med patienter och vårdnadshavare. Videomöten kan givetvis inte helt ersätta teambesök men kan vara ett komplement framförallt för patienter som bor långt från Uppsala.

Genom den ökade användningen av videomöten har även kommunikationen förbättrats.

Patienterna följs regelbundet enligt nationella uppföljningsprogram upp till 15 års ålder och i vissa fall längre. Den risk som fanns tidigare, att man inte fångade upp patienter som med tiden vant sig vid exempelvis förstoppning, kronisk hosta, återkommande luftvägsinfektioner, eller svårigheter att äta vilket resulterande i dålig ork i skolan och dålig tillväxt, har minskat radikalt i och med centrumbildningen och det nya sättet att organisera vården.

Vårdinsatser samordnas vid magsjukdomar

Enligt Kajsa Waldenvik, samordnande specialistsjuksköterska, har även själva mottagningen förändrats.

– Ja, specialistsjuksköterskorna har fått nya roller. De ansvarar för olika diagnosområden och fungerar som koordinatorer och kontaktsjuksköterskor. Genom fortlöpande kontakter med barnens familjer och ett nätverk av ansvariga sjuksköterskor på hemsjukhusen organiseras och samordnas alla vårdinsatser, säger hon.

Läs mer på Hjärta för vården

Ny metod ger snabbare svar om glutenintolerans (celiaki)
Fler söker specialistläkare direkt för sin mage-tarmbesvär
Kostbehandling mot IBS
Crohns sjukdom- mindre besvär vid tidig diagnos och regelbunden uppföljning

FAKTA: Barngastrocentrum, Akademiska barnsjukhuset utreder, behandlar och följer barn och ungdomar upp till vuxen ålder med följande sjukdomar eller problem i mag-tarmkanalen:
Gastrointestinal motilitetsrubbning (problem med rörlighet i mage-tarm).
Kort tarmsyndrom (medfödd eller förvärvad för kort tarm för att kunna växa och överleva på endast mat. Behöver därför näringsdropp).

Tarmsvikt (otillräcklig näringsupptagande förmåga i tarmen. Behöver därför näringsdropp).
Svåra nutritionsproblem – Esofagusatresi. Medfödd missbildning som innebär att förbindelsen mellan matstrupen och magsäcken är avbruten. Barnen opereras de första levnadsdygnen.
Diafragmabråck (hål i mellangärdesmuskeln -diafragma – vilket innebär att tarmar, mjälte, magsäck och ibland lever ligger uppe i bröstkorgen och trycker på lungorna som utvecklas dåligt).
Hirschsprungs sjukdom (avsaknad av nervceller i en del av tarmen vilket försämrar rörligheten och leder till svår förstoppning).
Tarmterapi Anorektala missbildningar (ändtarmsöppningen saknas eller ligger framför ändtarmsmuskeln).

Foto: Niklas Nyström
Fotograf: Sevim Yildis

Kommentarer inaktiverade.