Boka tid
Boka tid Login För företag
Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Fysisk aktivitet på recept (FaR) gör stor skillnad för många

Att fysisk aktivitet är bra för hälsan är ett välkänt faktum. Men att en anpassad form av träning kan hjälpa vid många typer av diagnoser och att man kan få fysisk aktivitet utskrivet på recept är inte alla medvetna om. Läkare Anders Södergård finns tillgänglig hos Medicheck för att hjälpa till med detta.

Träffa specialistläkare online

Hjälp av specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år.

Boka tid

Förutom att Anders är läkare jobbar han med träningsutbildningar och som träningsinstruktör inom olika sporter. Han har ett speciellt intresse för levnadsvanor, motiverande samtal och beteendeförändringar.

– Detta har förstärkts genom mina egna upplevelser som cancerpatient där jag på bara några veckor gick från mitt livs bästa till mitt livs sämsta form, berättar Anders, som kämpat sig tillbaka efter att år 2006 ha drabbats av en hjärntumör under pågående läkarutbildning.

Effekten av fysisk aktivitet är vetenskapligt bevisad

Det är idag konstaterat att fysisk aktivitet på recept (FaR) kan vara till stor hjälp för den som blivit sjuk eller som vill förebygga sjukdom. Enligt Anders gäller detta oavsett diagnos, så länge träningen anpassas till patientens aktuella tillstånd och förutsättningar.

– Jag vill hävda att fysisk aktivitet kan vara till stor hjälp vid alla diagnoser, men det finns 33 av dessa som dokumenterats i FYSS och där effekten är vetenskapligt bevisad, förklarar han.

FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) är motsvarigheten till läkemedelsförteckningen FASS och kan användas av läkare på samma sätt vid förskrivning av FaR.

– Ja, fysisk aktivitet på recept är precis som vilken receptförskrivning som helst. Men som namnet antyder skriver man som läkare här ut fysisk aktivitet istället för mediciner. Det kan gälla exempelvis en cancerpatient som inte vet om eller i vilken omfattning denna ska träna, förklarar Anders.

Nyckelordet är ”nödvändigt”

Oavsett den fysiska aktivitetens effekt på en specifik sjukdom så förebygger träningen att man drabbas av andra åkommor, konstaterar Anders. Han berättar också att 30 % av all cancer och 80 % av alla hjärt-kärlsjukdomar beror på livsstilsfaktorer, ett faktum som hans senaste bok Så mycket friskare tar avstamp i. Dessutom har mängder av studier gjort det tydligt att livskvalitén förhöjs vid fysisk aktivitet.

– Problemet för många är att det går att hitta en mängd förklaringar till att inte träna. Men vi måste sluta bortprioritera sådant som är livsnödvändigt. Vi behöver röra på oss och hur det går till spelar mindre roll, bara det blir av. Nyckelordet är nödvändigt, säger Anders.

Via Medicheck kan Anders med sin erfarenhet hjälpa dig att anpassa din fysiska aktivitet efter din sjukdom och/eller övrig hälsostatus. Förutom ett FaR-recept ingår motiverande samtal.

– Motivation kommer inifrån och störst chans har du att lyckas om det är något du själv önskar. Ibland kan det behövas hjälp utifrån, så var inte rädd för att be om den hjälpen. Det viktigaste för motivationen är inte att locka med kortsiktiga belöningar eller fara med skrämselpropaganda. Det krävs en genuin känsla hos mottagaren att vilja förändras.

”FaR kan vara första steget mot ett friskare liv”

Konsultation med Anders hos Medicheck, om man vill ha ett FaR-recept

– På Medicheck går det till så att när man bokat tid får man ett frågeformulär att fylla i. Här får man ange vad man har för arbete, hur vardagsmotionen ser ut, om och hur man tränar, eventuella mediciner med mera.

– Sedan bokas ett motiverande möte med mig, där jag sedan erbjuder ett recept på fysisk aktivitet. Man får också en kalender att fylla i och ett första uppföljningsmöte bokas 8–12 veckor senare.

Enligt Anders kan FaR vara till stor hjälp om man vill komma igång med livsstilsförändringar som leder till en bättre hälsa.

– Varje förändring du gör garanterar inte en förbättring, men för att få en förbättring så måste du göra en förändring. FaR kan vara ett effektivt sätt att ta första steget mot ett friskare liv. Varje minut vi rör oss minskar vi risken för kroniska sjukdomar, avslutar han.

Text: Mats Holmström

Träffa specialistläkare online

Hjälp av specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år.

Boka tid

Läs mer om fysisk aktivitet, rehabilitering och kost

Fysisk aktivitet förebygger depression och vaskulär demens
Ida Berge arbetar med matallergi och idrottsnutrition
Ortoped Soheila Zhaeentan om rehab, livskvalitet och digital vård

Kommentarer inaktiverade.